СупрацоўніцтваSupraсaСупрацоўніцтваCooperationСотрудничество

У межах праекту кожны можа спрычыніцца да старадаўняй арыстакратычнай традыцыі і стаць фундатарам прыгожых культурных падзеяў і зьяваў (пабыць у ролі гаспадара балю ў старадаўнім магнацкім ці каралеўскім палацы, ахвяраваць на помнік М.Кл.Агінскаму, падтрымаць правядзеньне конкурсу гітарных перакладаньняў музыкі князя Міхала Клеофаса), альбо, прынамсі, далучыцца да ўдзелу ў адным з баляў.

НАШЫЯ ПАРТНЭРЫ

У межах праекту падпісанае Пагадненьне аб супрацоўніцтве з Рэтаўскім музэем гісторыі і культуры імя князёў Агінскіх (Рэспубліка Летува), згодна зь якім адбываюцца сумесныя мерапрыемствы пачынаючы з 2009 году. Нашыя маладэчанскія партнэры па супрацы ў справе ўшанаваньня спадчыны Міхала Клеофаса Агінскага рыхтуюцца да рэалізацыі ў 2013 – 2015 гг. інвэстыцыйнага праекту па стварэньні гісторыка-турыстычнага комплексу на месцы замку і маёнтку Агінскіх у Маладэчне. Музычны дом “Клясыка” з Ансамблем старадаўняй музыкi “Кантабiле” ў сваiм складзе мае цiкавы рэпэртуар з твораў айчынных i замежных кампазытараў ХVIII – ХІХ стст.

В рамках проекта каждый может присоединиться к вековой аристократической традиции и стать меценатом красивых культурных событий и явлений (побыть в роли хозяина бала в старинном магнатском или королевском дворце, пожертвовть на памятник М.Кл.Огинскому, поддержать проведение конкурса гитарных переложений музыки князя Михала Клеофаса), либо, по крайней мере, поучаствовать в одном из балов.

Наши партнёры

В рамках проекта подписано Соглашение о сотрудничестве с Ретавским историко-культурным музеем имени Огинских (Республика Летува), в соответствии с которым происходят совместные мероприятия начиная с 2009 года. Наши молодечненские партнёры по сотрудничеству в деле популяризации наследия Михала Клеофаса Огинского готовятся к реализации в 2013 – 2015 гг. инвестиционного проекта по созданию историко-туристического комплекса на месте замка и имения Огинских в Молодечно. Музыкальный дом “Классика” с Ансамблем старинной музыки “Кантабиле” в своём составе имеет интересный репертуар из произведений отечественных и зарубежных композиторов 18-го – 19-го вв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*