Projekt “Epoka Ksi?cia Micha?a Kleofasa”Koncepcja projektu: dlaczego książę Michał Kleofas?

Tamten czas był tragiczny dla naszej wielkiej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dwa stulecia marnego niweczenia sił doprowadziły kraj do kląski. Ten czas rodził swoich tytanów i swoich zdrajców.

Z tego powodu nasz projekt nazywa się “Epoka księcia Michała Kleofasa”. Bo wła?nie MICHA? KLEOFAS OGI?SKI stanowi dla nas przykład nie tylko niezłomnego bojownika, ale równie? pragmatycznego polityka, który potrafił w całkowicie kraścowych okolicznościach pozostawał dyplomatą już nieistniej?cego pa?stwa. Dlatego też jest dziś dla nas Wysłannikiem Przeszłości.

Poza tym zawsze pamiętamy księcia Michała jako nadzwyczajnego muzyka i kompozytora.

Celem naszym jest wczucie się w tamten czas, gdy zostały utracone Ojczyzna oraz europejski kierunek jej rozwoju. Pragniemy spróbował zrozumieć naszych przodków: nie osędzać, tylko zrozumieć.

W różnych aspektach życia i kultury, właściwej naszej elicie tymtych czasów, jak to bale, wojsko, muzyka czy sposób prowadzenia gospodarki, staramy się odnaleść siebie samych. Bo tylko w ten sposób, poprzez odczucie i zrozumienie własnych korzeni, odrodzimy swój naturalny i historycznie uzasadniony odbiór rzeczywistości.

Zmicier Magnus,
Król i Wielki Książę
(ex-przewodniczęcy Młodzieżowego Zgromadzenia Społecznego „Historica”,
koordynator projektu „Epoka księcia Michała Kleofasa”)